| 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   
Ticari Krediler > Traktör ve Ekipman Kredisi

Traktör ve Ekipman Kredisi

Kapsam;

Genel Tarım Sigortası Fonuna yaptığı güncel beyana göre;

 1. Kuru tarım faaliyeti yürüten ve en az 100 dönüm ve üzeri arazisi bulunan,
 2. Sulu tarım faaliyeti yürüten ve en az 10 dönüm ve üzeri arazisi bulunan,
 3. Hayvancılık faaliyeti yürüten ve en az 100 küçükbaş veya 50 büyük baş hayvanı olan, ve tarım ve hayvancılık faaliyetiyle ilgili vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilere kullandırılabilecektir.

 

 1. Kuru tarım ve hayvancılık faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.500.000.-TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,
 2. Sulu tarım faaliyeti faaliyetinde kullanılacak traktörler için 1.000.000.- TL’yi geçmemek üzere satın alınacak traktör değerinin azami %75’i,
 3. Traktöre monte edilebilecek ekipman için 300.000.TL’yi geçmemek üzere satın alınacak ekipman değerinin %100’ü, kadar olacaktır.
 4. Vadesi: Kredi 60 ay vadeli olup, aylık eşit taksitli veya faaliyet alanına göre banka ile yapılacak mutabakat çerçevesinde 3-6-12 ayda bir eşit taksit ödemeli olacaktır.

 

Komisyon , pul parası ve masraf alınmayacaktır. Faiz aşağıdadır.

 

PARA CİNSİ VADE FAİZ TÜRÜ FAİZ ORANI KOMİSYON DOSYA ÜCRETİ
TL 0-60ay SABİT %27 0 0

 

Kapsam dahilinde olmayan kişiler;

 • Tahsili gecikmiş borcu bulunan kişiler
 • Çek yasağında bulunan kişiler
 • İkinci iş yapma yasağı olan
 • Kendisi , eşi ve 18 yaş altı çocukları ve/veya tüzel kişi adına kayıtlı model yılı 2013 ve daha sonrasına ait traktör bulunan, kişilere kullandırılan krediler yasal karşılık indirimine dahil edilmeyecek.

 

Talep edilen bilgi ve belgeler;

 1. Kuru ve sulu tarım faaliyetinde arazi büyüklüğüne dair Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılan en güncel beyan (kredi basvurusunda güncel tarihli alınacaktır).
 2. Hayvancılık faaliyetinde sahip olunan hayvan adetine dair Veteriner Dairesi’nden alınacak belge.
 3. Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları ve/veya tüzel kişi adına Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Şubesi’nden alınmış model yılını içeren belge.
 4. Kimlik
 5. İkametgah
 6. Bankamız kredi süreci evrakları (vergi yükümlü kayıt belgesi, oda kayıt belgesi)
 7. Ekipman alım proforma fatura ya da satıcıdan alınacak yazı.
 8. Aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir muhtarlıktan alınan belge.
 9. Emekliler hariç , kamu kurum ve kuruluşlardan maaş çekmediğine dair beyan(EK1)
 10. Beyanname – Taahhütname (Ek)