| +90 392 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   
Yatırım Ürünleri > Hisse Senedi

Hisse Senedi

Anonim ortaklıkların çıkardıkları kıymetli evraklardır. Sözü geçen Anonim Şirketin hisse senedi alındığında o şirkette ortaklık hakkı edinilmiş olur. Her bir hisse senedi şirket sermayesinin belirli bir bölümüne karşılık gelen ve sahibine ortaklık haklarından yararlanma hakkı veren kıymetli bir evraktır. Hisse senedi alımındaki temel amaç, o şirketin büyüme potansiyelinden pay alabilmektir. Ancak hissesinden pay alınan anonim şirketin performansının olumlu veya olumsuz olabilmesinin herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Şirketin piyasa koşulları içinde değişen değeri ile birlikte yatırımcı da bulunan hisse senedinin fiyatı azalıp, artabilir. Sermaye piyasası dahilinde SGMK kıyasla daha yüksek getiri ihtimali olup ayni zamanda daha riskli bir üründür. Yatırımcı ihtiyacına veya tercihine göre vadeyi kendisi belirler.

Hisse senedi sahipleri temel olarak iki tip getiri elde ederler:

  1. Sermaye kazancı: Basitçe hisse senedini düşük fiyattan alıp, yüksek fiyattan satarak elde edilen getiridir.
  2. Kar payı (Temettü) geliri: Temel olarak temettü, şirketin sahipleri ve hissedarlarına dağıtılan şirket karıdır. Borsada işlem gören şirketler kar dağıtıp dağıtmamakta serbesttirler.

Hisse Senetleri ile ilgili Bankamızdan İşlem Yapılması;

  • Bankamız BİST 100, BİST 50 ve BİST 30’da işlem gören hisse senetleri ile ilgili alım-satım işlemi gerçekleştirir.
  • Hisse senedi işlemi yapmak isteyen müşterilerimiz bankamız hazine ve özel bankacılık birimi ile işlemlerini gerçekleştirebilirler.
  • Hisse senedi alımı talep edilen gün gerçekleştirilir ve tahsilat gerçekleşir.
  • Hisse senedi satışı iki iş günü valörlü olarak gerçekleştirilir.
  • Hisse senedi ile ilgili işlemler bankamız çalışma saatleri esas alınarak gerçekleştirilir.