| 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   

İlk Evim Kredisi

Kredinin Kullandırım Amacı

 • İlk defa konut sahibi olacak gerçek kişilerin konut alımlarının finansmanı
 • Tek konutu olup, depreme dayanaklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanı

Krediden Yararlanacak Olan Kişiler

 • KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve son bir yıl içerisinde adına kayıtlı bir konutu devretmemiş 18 yaş üstü, Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının emekli sandığına aktif kaydı olan ve başvuru tarihinde en az 6 ay sürelik prim yatırımı bulunan KKTC vatandaşları.
  • Krediye başvuracak kişinin hane gelirinin aylık net 85.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Aynı hanede yaşayan kişilerden sadece bir kişi konut kredisinden yararlanabilecektir.
  • Yıkılıp yeniden yapılacak konutların finansmanı için kullandırılacak olan kredilerde, hane gelir şartı ve aktif sigorta veya emekli sandığı kaydı aranmayacaktır.

Kredinin Para Cinsi

 • Türk Lirası

Kredi Limiti

Her bir kişiye kullandırılabilecek kredi tutarı 1.200.000.-TL’yi geçmemek üzere;

 • Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin azami %80’i,
 • Yıkılıp yeniden yapılacak olan konutlarda, yapılacak konutun Mimar ve Mühendisler Odası tarafından belirlenen güncel birim maliyetleriyle bulunacak olan tutar, kadar olacaktır.

Kredinin Vadesi

 • Kredi, aylık eşit taksitli ve azami 120 ay vadeli olacaktır.

Daha detaylı bilgi: http://www.kktcmerkezbankasi.org/tr/node/5064