| 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   

İlk Evim Kredisi

Kapsam;

 1. Her bir kişiye kullandırılacak kredi miktarı 1.600.000TL yi aşamayacaktır.
 2. Hanede yaşayanlardan herhangi birinin ‘’1. İlk Evim Konut Kredisi’’ paketinden yararlanmamış olması gerekmektedir.
 3. Konut kredilerinde satın alınacak konutun değerinin azami %80’i kredilendirilecektir.
 4. Kredi  vadesi maksimum 120 aya kadar aylık eşit taksitli olacaktır.
 5. Konut kredileri KKTC sınırları içerisinde kendisi , eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve 24 TEMMUZ 2022 tarihi sonrasında adına kayıtlı bir konut devretmemiş kişilere kullandırılacaktır.
 6. Aynı hanede yaşayan kişilerden sadece bir kişi konut kredisinden yararlanabilecektir.
 7. Konut kredileri ile ilgili adına hisseli konutu bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları münferiten değerlendirilecek olup talep alınarak merkez bankasından onay alındıktan sonra  ilerlenecektir.
 8. Kredi hane geliri aylık net 155.000TL yi geçmeyen , 18 yaş üstü sosyal sigortalar veya kamu kurum ve kuruluşlarının emekli sandığına veyaGüney Kıbrıs Rum yönetimi sosyal sigortalar sistemine aktif kaydı olan ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımı bulunan KKTC’de ikamet eden KKTC vatandaşlarına kullandırılabilir.

 

Masraf ve faiz

 • Kredinin kullandırıldığı tarihteki KKTC Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası cinsinde yasal karşılıklara uygulanan faiz oranına 6 puan ilave edilmesi sureti ile belirlenecek ve kredi vadesi boyunca sabit kalacaktır. (Bugün itibarıyla aylık %1,75 , yıllık %21) Gecikme faiz oranı bankalarca serbestçe belirlenecektir.
 • Üçüncü kişilere ödenenler hariç bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır.
 • Kredi için pul vergisi alınmayacaktır.
 • Bu kredi ile satın alınan konutlar için satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi,resim ve harçlardan muaf tutulacaktır.
 • (ekspertiz ve sigorta masrafları dışında bir masraf alınmayacaktır.)

 

PARA CİNSİ VADE FAİZ TÜRÜ FAİZ ORANI KOMİSYON DOSYA ÜCRETİ
TL 0-120ay SABİT %21 0 0

 

KAPSAM DAHİLİNDE OLMAYAN KİŞİLER; 

 • Tahsili gecikmiş borcu bulunan kişiler
 • Çek yasağında bulunan kişiler

Birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımlardan konut satın alan kişiler

 

BAŞVURU BELGELERİ;

 • Hanede yaşayan gerçek kişiler adına tapuda kayıtlı konut bulunmadığını ve 24. Temmuz 2022 tarihinden sonra herhangi bir konutu elden çıkarmadığını gösteren Tapu ve Kadastro Dairesinden alınmış araştırma (search) belgesi,
 • Beyanname –taahütname(EK)
 • Alınacak olan konuta ait koçan, koçan yok ise tapuya kaydedilmiş satış sözleşmesi,
 • Satın alınacak konut için gayrimenkul değerlendirme raporu,
 • Sosyal Sigortalar veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Emekli Sandıklarına aktif kayıtlı olduğu ve son 6 aylık süreyle prim yatırımı olduğunu gösteren belge aslı,
 • Hane gelir beyanı (bir evde yaşayan anne, baba, çalışan çocuk gelirlerinin tümü ) ve tasdik edici belgeler,
 • Aynı hanede ikamet eden kişileri gösterir muhtarlıktan alınan belge,
 • Satın alınacak ve kredilendirilecek olan konutlara deprem riskini de içeren sigorta poliçesi de yapılması zorunludur.
 • Müşterinin memzucunda görülen kredi borç hesabının en az 6 aylık ödeme ekstresi alınması zorunludur.