| +90 392 444 06 78  |    Şube ve ATM'ler   

JCR, Creditwest Bank’ın Yüksek Seviyedeki Yatırım Notunu(AA+) Teyit Etti

CREDITWEST BANK’IN RATING NOTU AÇIKLANDI

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Creditwest Bank’ın 2017 derecelendirme notunu açıkladı. JCR raporuna göre Creditwest Bank ‘Çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir.’ kategorisinde değerlendirilerek rating notu “AA+” olarak teyit edildi. JCR Eurasia Rating kuruluşu tarafından düzenlenen Creditwest Bank’a ait derecelendirme kurulu raporu ve sonuçları resmi web adresi www.jcrer.com.tr ve Türkiye basınında yayınlandı.

CREDITWEST BANK, AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ İLE ÖZEL SERMAYELİ BANKALAR

İÇERİSİNDE LİDERLİK KONUMUNU SÜRDÜRÜYOR

Rapora göre Creditwest Bank, 2016 yılında da tüm temel bankacılık faaliyet alanlarındaki büyümesini sürdürerek, aktif büyüklüğü ile özel sermayeli bankalar arasında birinci sırada yer almıştır. Karlılık ve verimlilikteki artışa bağlı olarak bankanın öz kaynak ve aktif karlılık rasyoları iyileşme göstermiş ve sektör ortalamalarının üzerindeki seviyesini korumuştur.

Raporda, bankanın mevcut sermayeleşme düzeyi ile likit varlıklarının seviyesi makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ile arızi ve yumuşak sistemik risklerin yaratacağı kayıpları karşılayacak seviyede olduğu belirtilmiştir. 2017 yılının ilk yarısında da sermaye yeterlilik rasyosunda iyileşme devam etmiştir.

Rasyonel organizasyon yapısı, etkin ve başarılı yönetim uygulamaları, iş süreçlerinin standardize edilmiş olması ve görece yüksek kurumsal yönetim uygulamaları da bankaya pozitif katkı yapan diğer faktörlerdir.

Banka’nın ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların finansal güçlülük düzeyleri (2), Banka’nın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (A) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (A) notu JCR Eurasia Rating’in notasyon sisteminde ”en yüksek” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceği gösterirken, destek kategorisindeki (2) notu da dış destek ihtimalinin “yeterli” seviyede olduğunu göstermektedir.

ZAHEER: ŞEFFAF BANKACILIK İÇİN HER YIL BAĞIMSIZ KURUMLAR TARAFINDAN DENETLENİYORUZ

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, banka olarak paydaşlarına karşı şeffaf olma ilkesinden ödün vermediklerini ve tüm faaliyetlerinin düzenli olarak bağımsız otoritelerce denetlendiğini açıkladı. Creditwest Bank’ın uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından değerlendirilmesinin yanı sıra, mali raporlarını uluslararası mevzuatlara bağlı olarak UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) standardında hazırladıklarını da ekledi.

Bir banka için güvenilirliğin en önemli konu olduğunun altını çizen Zaheer, bu gibi raporların müşteriler için olduğu kadar yurtdışında itibar ve güvenilirlik sağlama açısından da önemli olduğunun altını çizdi. KKTC’nin tanınmamasına rağmen uluslararası denetleme kurumlarından rating notu alabildiğini de belirten Zaheer, bu gibi raporların bankaya bağımsız ve dışarıdan bir gözle bakma şansı sağladığını ifade etti.