İnternet Bankacılığı

Otel İşletmelerine Yönelik Faiz Destekli Kredi

Kapsam:

Ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla, otel işletmelerin yurt içi mal ve hizmet temini için, Kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinin yerine getirmesi, personel maaş ödemesi ve yurt içi kira ödemesi maksadıyla kullandırılacak kredilere Kredi Garanti Fonu’nun faiz desteği sağlanmaktadır.

Faiz ve Masraflar :

Bu kredilerde faiz dışında komisyon ve benzeri masraf alınmayacaktır. Kredi Faiz oranı TLREF(Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı) oranına 6 puan eklenerek bulunacak ve faiz değişikliği 3 ayda bir yapılacaktır

Üst Limit:

15.000.000,-TL (OnbeşmilyonTürkLirası)

Vade :

1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 60 ay. Ancak, müşterinin talep etmesi halinde ödemesiz süre ile kredinin vadesi daha kısa tutulabilir

Kredi Kullanım Amacı

Kullandırım amacı ve hesaben kullandırım zorunluluğu aranmayacaktır.

Kullandırım Amacını Tespit Etmek İçin Kredi Talebinde Bulunacak Kişilerden Talep Edilecek Bilgi Ve Belgeler:

  • İşletmelerin yurt içi mal ve hizmet temini oluşan faturaların ibrazı,
  • İşletmelerin maaş ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için maaş bordrosu fornatında beyan ibrazı,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçların ödenmesi maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için söz konusu borcu gösteren ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belgenin ibrazı.
  • Yurtiçi kira ödemeleri amacıyla kullanmak istedikleri kredi için pullanmış kira şözleşmesi ibrazı.

İstenilen Belgeler :

  • Şahıs veya Şirkete ait Yükümlü Kayıt Belgesi,
  • Ltd şirketlere ait ait son dönem onay belgeleri (2020 Tarihli Olmalıdır),
  • Şahıs ve müşteri firma ise Şirket direktörlerine ve kefillere ait kimlik kartı fotokopileri,
  • İşletmelere ait bu program çerçevesinde Gelir ve Vergi Dairesi’nden onay varsa 2019 yılına ait, yok ise 2018 yılına ait mali tablolar,
  • Başvuru sırasında kişiden en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış vergi borcu yoktur veya vergi borcu yapılandırılmıştır yazısı aranacaktır.

Hemen Başvur

Aşağıdaki formda belirtilen tüm alanları doldurarak Otel İşletmelerine Yönelik Faiz Destekli Kredi için başvurabilirsiniz:

Adınız Soyadınız( Tüzel kişiler için şirket ismi) (*)
Kimlik numaranız (*)
(Tüzel kişiler için şirket sicil numarası.)
Telefon Numaranız: (*)
E-Mailiniz: (*)
İşletmenizin 2018 veya 2019 cirosu: (*)
Tercih Ettiğiniz Şube: