İnternet Bankacılığı

Kredi Garanti Fonu Destek Kredisi

Kapsam:

Ekonomi faaliyetlerini desteklemek ve ülke ekonomisine ivme kazandırmak amacıyla Devlet kuruluşu olan  KKTC Kredi Garanti Fonu ve Creditwest Bank arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokol faiz destekli bir kredi programını içermekte olup, kullandırılan kredilere faiz katkısı sağlanmaktadır.

Faiz ve Masraflar :

İşletmelere kullandıkları krediler çerçevesinde  ödeme planı hazırlanırken % 12 faiz oranı üzerinden hesaplama yapılacak ve işletmelerden yıllık % 12 faiz tahsil edilecektir. Faizin %3’lük kısmı aynı ay içerisinde Kredi Garanti Fonu’ndan alınarak işletme hesabına aktarılacaktır. Bu kredinin işletmelerimize yıllık maliyeti %9 olacaktır. Ayrıca faiz dışında komisyon, pul masrafı ve benzeri masraf (üçüncü kişilere ödenenler hariç) alınmayacaktır .

Üst Limit:

İşletme kredi üst limiti  işletmenin yıllık  bilinçosuna  endeksli olup maksimum ciro büyüklüğünün %10’u kadardır.Ayrıca 1,5 milyon TL ciro veya götürü usulü çalışan işletmlere herhangi bir kredi kullanım amacı gözetmeden 100,000 TL üst limit olarak belirlenmiştir.

Vade :

Bu Kredinin vadesi 6 ay geri ödemesiz maksimum 36 aydır.

Kredi Kullanım Amacı ve Tespiti için Talep Edilecek Bilgiler:

  • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çekler , (İşletmelerin yurt içi mal ve hizmet temini için keşide ettikleri çekleri ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için, ödenecek çeklerin dökümü ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturaların ibrazı)
  • Hammadde alımı , (İşletmelerin yurt dışından ithal ettikleri hammaddeleri ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için gümrükten hammadde olduğuna dair yazı ve faturanın ibrazı)
  • Personel maaşları (İşletmelerin maaş ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için maaş bordrolarının ibrazı )
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan yükümlülükler için yapılacak ödemeleri , (İşletmelerin Kamu kurum ve kuruluşlara olan borçlarını ödemek maksadıyla kullanmak istedikleri krediler için söz konusu borcun belgelenmesi gerekmektedir)
  • Yurtiçi kira ödemeleri amacıyla kullanmak istedikleri kredi için pullanmış kira sözleşmesi ibrazı

İstenilen Belgeler :

  • Şahıs veya Şirkete ait Yükümlü Kayıt Belgesi,
  • Ltd şirketlere ait ait son dönem onay belgeleri (2020 Tarihli Olmalıdır),
  • Şahıs ve müşteri firma ise Şirket direktörlerine ve kefillere ait kimlik kartı fotokopileri,
  • İşletmelere ait bu program çerçevesinde Gelir ve Vergi Dairesi’nden onay varsa 2019 yılına ait, yok ise 2018 yılına ait mali tablolar,

 

Hemen Başvur

Aşağıdaki formda belirtilen tüm alanları doldurarak Kredi Garanti Fonu Destek Kredisi için başvurabilirsiniz:

Adınız Soyadınız( Tüzel kişiler için şirket ismi) (*)
Kimlik numaranız (*)
(Tüzel kişiler için şirket sicil numarası.)
Telefon Numaranız: (*)
E-Mailiniz: (*)
İşletmenizin 2018 veya 2019 cirosu: (*)
Tercih Ettiğiniz Şube: