İnternet Bankacılığı

Gayrinakdi Krediler

Bir işin yapılmasını, bir malın teslimini veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kimselerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti verilmesi tarzında kullandırılan gayrinakdi kredidir.

Teminat Mektubu

Borçlunun (taahhüt edenin) alacaklıya (karşı tarafa) karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere Bankanın alacaklıya hitaben düzenlediği taahhüt mektubudur.

Özellikler

  • Teminat Mektubunda belirtilen işler veya vadesinde yapılmayan ödemeler ile ilgili muhatap tarafın yazılı talebi ile banka Teminat Mektubu bedelini ödemekle yükümlüdür.
  • Banka ödediği bedel ve masraflar için alacaklı yerine geçer.

Akreditif

Şartlı banka garantisi almak isteyenlere Akreditif, Creditwest Bank Ltd.’te Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmesi kaydıyla belirli bir meblağın, malların veya hizmetlerin satıcısına ödeneceğine dair bir banka yükümlülüğüdür. Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir. Uluslararası ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tanıyamadıkları ve farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulandığı için karşılıklı bir güvensizlik ve risk içindedirler. Satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede saptanan malları zamanında almak amacındadır.

Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısında bir güven unsurudur. Bu nedenlerle akreditif her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan bir ödeme türü olma özelliğini taşımaktadır.

Alıcı Açısından Avantajları

  • Banka, akreditif şartlarını yerine getirmeyen satıcıya ödeme yapmaz. Bu alıcı için güvencedir.
  • Malların sözleşme şartlarına uygun ve vadesinde yüklenmesini sağlar.

Satıcı Açısından Avantajları

  • Akreditifte belirlenen vesaiki bankaya ibraz ettiği an ödemeyi taahhüt etmektedir.
  • Satıcıya finansman kolaylığı sağlar.

Malın sevk edilmesi ve vesaikin akreditif şartlarına ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olarak hazırlanması durumunda ödeme, akreditifi açan bankanın kesin bir taahhüdüdür.

Aylık Taksitlerimi Hesapla

TRY
GBP
EUR
USD

Aylık Taksit Tutarı:

0

Hemen Başvur

Aşağıdaki formda belirtilen tüm alanları doldurarak Gayrinakdi Krediler için başvurabilirsiniz:

Adınız (*)
Soyadınız: (*)
Kimlik numaranız (*)
(Tüzel kişiler için şirket sicil numarası.)
Telefon Numaranız: (*)
E-Mailiniz: (*)
Şehir (*)
Aylık Gelir Durumunuz: (*)
Tercih Ettiğiniz Şube: